บริษัท อินเตอร์ไทยฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่
โรงงาน 1899 ซอย 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับจ้างผลิตยา