สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค

ที่อยู่
89/2 หมู่ 3 อาคารองค์การโทรศัพท์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

การสื่อสาร