อิเลคตริคอล คอมโพเนนท์ เอสดีเอ็น บีเอชดี

ที่อยู่
35 ซอยจารัน เทลาวิ ไทก้า ถนนบองซาร์บารุ กัวลาลัมเปอร์ จังหวัดมาลาเซีย 59100
โทรศัพท์