บริษัท เกาสุ แพ็คกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

หมวดหมู่ : โฟมพลาสติก

ที่อยู่ :
484 หมู่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :
0-2382-6750-1
แฟกซ์ :
0-2382-6749
เว็บไซต์ :
www.kaosu-iwa.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00