หมู่บ้านพรสวรรค์ (ท่ารั้ว)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.80952,99.06817