ศูนย์การค้าสองแคว

หมวดหมู่ : ห้างสรรพสินค้า

ที่อยู่
ถนน107 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด
19.86708, 99.18261