สถานีอนามัยตำบลโป่งไฮ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
พิกัด :
18.01947,103.82065