โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
พิกัด :
6.22337,101.80868