บ้านบรรณารักษ์โฮมสเตย์

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภูมิภาค

ที่อยู่ :
ถนนชนบท สส. 4013 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พิกัด :
13.42263,99.93737