ตลาดโชคเจริญ

หมวดหมู่ : ตลาด

ที่อยู่ :
ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พิกัด :
19.87482,99.82947