บ้านหม่อนไม้งาม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภูมิภาค

ที่อยู่ :
ถนน1192 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.48625,98.37748