เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

หมวดหมู่ : ห้างสรรพสินค้า

ที่อยู่ :
ถนน402 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
พิกัด :
7.89228,98.36887