โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด :
14.35146,100.55336