โรงเรียนวัดวังฆ้อง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.06679,99.88102