โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
พิกัด :
7.87697,98.37992