โรงเรียนบ้านโพหวาย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนหน้าเมือง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิกัด :
9.15276,99.33681