โรงเรียนท่าสีดาวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4002 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
พิกัด :
16.20775,104.21077