โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกลาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด :
18.58028,98.15173