โรงเรียนเชียรใหญ่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน408 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.11124,100.0979