โรงเรียนประสาทวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทช.หมายเลข 3001 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิกัด :
13.64339,101.0016