โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4026 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
พิกัด
16.37324,99.40008