โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
พิกัด :
17.86598,102.74752