โรงเรียนบ้านแม่งะ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด :
18.38159,98.03153