โรงเรียนกิตติวิทย์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนแสงจันทร์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พิกัด :
7.01005,100.4717