โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน4013 ตำบลปากพนังฝั่งฯตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.34603,100.19417