โรงเรียนบ้านหนองคำ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
พิกัด :
16.40931,104.2474