โรงเรียนบ้านเชิงทะเล

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน4025 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พิกัด :
7.98808,98.31387