โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านบาโรย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน4145 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
พิกัด :
6.77765,100.24769