โรงเรียนทรายขาววิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3053 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.04722,100.21468