โรงเรียนบ้านสันหลวง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
พิกัด :
17.63344,99.18228