โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3019 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พิกัด :
17.22525,101.86341