โรงเรียนบ้านทัพไทย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน2333 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
พิกัด :
15.20001,103.77524