โรงเรียนชุมชนภูเรือ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
พิกัด :
17.45107,101.3602