โรงเรียนบ้านหนองสนม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด
14.83972,105.22885