โรงเรียนสักงามวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1117 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
พิกัด :
16.31797,99.40105