ร.ร. สุเหร่าหลวงแพ่ง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พิกัด
13.69832, 100.85647