โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.95841,98.91853