โรงเรียนบ้านแม่ขีด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด :
18.52739,98.08114