โรงเรียนบ้านกุมแป

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบ้านตุ่น อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.07696,99.9745