โรงเรียนบ้านแม่ลิด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด :
18.1891,98.13717