โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3003 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
พิกัด :
18.26865,98.83321