โรงเรียนทับปุด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนเพชรเกษม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
พิกัด :
8.51484,98.64001