ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ :
0-5571-2911
แฟกซ์ :
0-5571-2911