บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร

ที่อยู่ :
209/11 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5530-2021-2
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-19:30