มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
0-4420-3778-84
แฟกซ์ :
0-4420-3785-6
เว็บไซต์ :
www.vu.ac.th