สำนักงาน พลังงานแห่งชาติ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ศูนย์บริการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชุมพร หมู่ 5 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์