สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
121 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :
0-4381-2216