บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0107561000129

ที่อยู่
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.6945885, 100.6063234

สินค้าและบริการ

ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตจำหน่ายไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันจากพืชหรือไขมันสัตว์ และ ผลิตจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร