มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ :
0-2954-7300
แฟกซ์ :
0-2589-9605
อีเมล :
dpumsg@dpu.ac.th
เว็บไซต์ :
www.dpu.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30, เสาร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

ผลิตบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาและปริญญาโท หรือการให้บริการทางการศึกษา