โรงเรียน พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่ :
2/8 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ :
0-4277-1162
แฟกซ์ :
0-4273-4727
อีเมล :
pc-tech2006@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.pc-tech.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-14:00

รายละเอียด

หลักสูตรระดับ ปวช-ปวส